MEDEDELING RUGBY NEDERLAND MET BETREKKING TOT KUNSTGRAS VELDEN

Op maandag 10 oktober was Rugby Nederland gesprekspartner in het overleg tussen KNVB, RIVM, VWS, branche-organisaties en de Vereniging Sport en Gemeente, naar aanleiding van de uitzending van Zembla over rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

In het gesprek is afgesproken dat het RIVM vervolgonderzoek doet, waarvan de uitkomsten voor het eind van het jaar gedeeld worden. Het onderzoek is tweeledig:
– bestudering van internationaal literatuuronderzoek, naar rubbergranulaat maar ook breder naar gebruikers van andere rubberproducten;
– alle (dus ook de rugby- en openbare velden) worden in kaart gebracht en gerubriceerd naar type, en daaruit wordt een steekproef getrokken van 50 tot 100 velden die verder onderzocht worden.

Mochten de resultaten daar aanleiding toe geven dan kan het ministerie van VWS opdracht geven tot verder onderzoek.
Uiteraard is de huidige onrust besproken, en zijn de vragen die opgeroepen zijn door Zembla besproken. De aanwezigen hebben allen eenzelfde belang: een veilig sportveld, voor de onderhoudsmensen en de sporters. Verder onderzoek ondersteunt dit.

Alle partijen hebben vertrouwen in het RIVM en de huidige adviezen van het RIVM worden overgenomen. Op deze pagina kunnen vragen en antwoorden gevonden worden die na de uitzending zijn toegevoegd.

Rugby Nederland volgt, net als de KNVB, daarom de adviezen en ziet nu geen reden om wedstrijden op kunstgras met rubbergranulaat af te gelasten of te verplaatsen.
Wanneer clubs hierover in gesprek willen zijn zij uiteraard welkom om contact op te nemen met de competitieleider.

jsa-2016-336x289px

Van 18 september tot en met 29 oktober vind de jeugdsponsor actie van DEEN plaats. De Castricumse Rugby Club

is dit jaar ook van de partij ! Het zou leuk zijn als u in deze periode boodschappen doet bij de DEEN in Castricum.

U ontvangt dan een sponsormunt die u vervolgens in de supermarkt kunt schenken aan de Castricumse Rugby Club.

Hoe meer munten u daar deponeert in de buis voor de Castricumse Rugby Club, hoe meer sponsorgeld we van DEEN

ontvangen. We hopen op een grote deelname van u allen !